<kbd id='owgAIEmEd'></kbd><address id='owgAIEmEd'><style id='owgAIEmEd'></style></address><button id='owgAIEmEd'></button>

       <kbd id='owgAIEmEd'></kbd><address id='owgAIEmEd'><style id='owgAIEmEd'></style></address><button id='owgAIEmEd'></button>

           <kbd id='owgAIEmEd'></kbd><address id='owgAIEmEd'><style id='owgAIEmEd'></style></address><button id='owgAIEmEd'></button>

               <kbd id='owgAIEmEd'></kbd><address id='owgAIEmEd'><style id='owgAIEmEd'></style></address><button id='owgAIEmEd'></button>

                   <kbd id='owgAIEmEd'></kbd><address id='owgAIEmEd'><style id='owgAIEmEd'></style></address><button id='owgAIEmEd'></button>

                       <kbd id='owgAIEmEd'></kbd><address id='owgAIEmEd'><style id='owgAIEmEd'></style></address><button id='owgAIEmEd'></button>

                           <kbd id='owgAIEmEd'></kbd><address id='owgAIEmEd'><style id='owgAIEmEd'></style></address><button id='owgAIEmEd'></button>

                               <kbd id='owgAIEmEd'></kbd><address id='owgAIEmEd'><style id='owgAIEmEd'></style></address><button id='owgAIEmEd'></button>

                                   <kbd id='owgAIEmEd'></kbd><address id='owgAIEmEd'><style id='owgAIEmEd'></style></address><button id='owgAIEmEd'></button>

                                       <kbd id='owgAIEmEd'></kbd><address id='owgAIEmEd'><style id='owgAIEmEd'></style></address><button id='owgAIEmEd'></button>

                                           <kbd id='owgAIEmEd'></kbd><address id='owgAIEmEd'><style id='owgAIEmEd'></style></address><button id='owgAIEmEd'></button>

                                               <kbd id='owgAIEmEd'></kbd><address id='owgAIEmEd'><style id='owgAIEmEd'></style></address><button id='owgAIEmEd'></button>

                                                   <kbd id='owgAIEmEd'></kbd><address id='owgAIEmEd'><style id='owgAIEmEd'></style></address><button id='owgAIEmEd'></button>

                                                       <kbd id='owgAIEmEd'></kbd><address id='owgAIEmEd'><style id='owgAIEmEd'></style></address><button id='owgAIEmEd'></button>

                                                           <kbd id='owgAIEmEd'></kbd><address id='owgAIEmEd'><style id='owgAIEmEd'></style></address><button id='owgAIEmEd'></button>

                                                               <kbd id='owgAIEmEd'></kbd><address id='owgAIEmEd'><style id='owgAIEmEd'></style></address><button id='owgAIEmEd'></button>

                                                                   <kbd id='owgAIEmEd'></kbd><address id='owgAIEmEd'><style id='owgAIEmEd'></style></address><button id='owgAIEmEd'></button>

                                                                       <kbd id='owgAIEmEd'></kbd><address id='owgAIEmEd'><style id='owgAIEmEd'></style></address><button id='owgAIEmEd'></button>

                                                                           <kbd id='owgAIEmEd'></kbd><address id='owgAIEmEd'><style id='owgAIEmEd'></style></address><button id='owgAIEmEd'></button>

                                                                               <kbd id='owgAIEmEd'></kbd><address id='owgAIEmEd'><style id='owgAIEmEd'></style></address><button id='owgAIEmEd'></button>

                                                                                   <kbd id='owgAIEmEd'></kbd><address id='owgAIEmEd'><style id='owgAIEmEd'></style></address><button id='owgAIEmEd'></button>

                                                                                     老虎机下载:昂立教育(600661.SH)下修2018年业绩预告 净亏损约为2.65亿元

                                                                                     2019年04月10日 19:55 来源:江苏省万旭新闻网-【官网入口】

                                                                                      昂立教育(600661.SH)发布2018年度业绩预告更正公告。

                                                                                      更正前,预计公司2018年度实现归属于上市公司股东的净亏损为3000万元左右。

                                                                                      更正后,预计2018年年度归属于上市公司股东的净亏损约为2.65亿元左右,同比减少315%。

                                                                                      本次预告业绩与上次业绩预告差异为2.35亿元。

                                                                                      业绩预告更正的主要原因是,公司2015年参与投资的上海赛领交大教育股权投资基金(以下简称“赛领教育基金”)于2016年9月收购的伦敦Astrum Education Group limtied集团项目经营状况不佳,可能造成相关的投资损失,对公司构成重大的潜在风险。

                                                                                      从谨慎性角度出发,经公司第十届董事会第三次会议和第十届监事会第二次会议审议,同意公司2018年度计提对赛领教育基金可供出售金融资产的减值准备为1亿元,并同意公司2018年度计提或有负债1.16亿元。

                                                                                      其次,公司根据未来的经营预期,对于新兴事业部公司将来发展方向重新规划,不予确认原先的由亏损产生的递延所得税资产,冲回计提的1160万元递延所得税资产。